Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nậm Khăn

Nậm Khăn - Nậm Khăn, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcsnamkhan@edu.viettel.vn